Historia NIK

Z tej historii jasno wynika, że status i pozycja Izby w kraju były i wciąż są probierzem stopnia jego demokratyzacji i suwerenności. Dziś na świecie standardem jest, że zdrowemu i demokratycznemu państwu towarzyszy niezależny, kompetentny i apolityczny organ kontroli, który pilnuje wydatkowania publicznych pieniędzy. Poniżej przedstawiamy fascynującą historię Instytucji stojącej na straży grosza publicznego w Polsce.

Historia NIK

Transkrypcja materiału wideo

Tradycje kontroli państwowej

Tradycje kontroli państwowej sięgają w Polsce XVI wieku - czasów I Rzeczpospolitej.

Przeczytaj o tradycjach kontroli państwowej w Polsce

Zobacz też

Prezesi NIK Historia siedziby NIK 100 lat NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-07-05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-05 Andrzej Gaładyk 2020-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-05 Andrzej Gaładyk 2020-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-03 Andrzej Gaładyk 2020-07-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-07 Andrzej Gaładyk 2020-02-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-10-02 Andrzej Gaładyk 2019-10-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-10-02 Andrzej Gaładyk 2019-10-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-30 Andrzej Gaładyk 2019-07-30
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2017-02-06 Daniel Michalecki 2017-02-06
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2017-02-06 Daniel Michalecki 2017-02-06
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2017-02-06 Daniel Michalecki 2017-02-06
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2017-02-06 Daniel Michalecki 2017-02-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-10 Andrzej Gaładyk 2014-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-10 Andrzej Gaładyk 2014-07-10
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-09 Andrzej Gaładyk 2010-07-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-18 Andrzej Gaładyk 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 1970-01-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-13 Andrzej Gaładyk 2010-05-13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-13 Andrzej Gaładyk 2010-05-13
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-11 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-11
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-11 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-27 Andrzej Gaładyk 2010-04-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-27 Andrzej Gaładyk 2010-04-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-27 Andrzej Gaładyk 2010-04-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-23 Andrzej Gaładyk 2010-04-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-09 Andrzej Gaładyk 2010-04-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-09 Andrzej Gaładyk 2010-04-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-25 Andrzej Gaładyk 2010-03-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-22 Andrzej Gaładyk 2010-03-22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-05 Andrzej Gaładyk 2010-03-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl