Kierownictwo NIK

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja prezesa NIK trwa 6 lat. Może być wybrany na kolejną kadencję tylko raz.

Wiceprezesi NIK powoływani i odwoływani są przez Marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK. Czas pełnienia funkcji przez wiceprezesów NIK nie jest określony.

Dyrektor generalny NIK powoływany i odwoływany jest przez prezesa NIK za zgodą Marszałka Sejmu. Czas pełnienia funkcji przez dyrektora generalnego NIK nie jest określony.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-06-28 Andrzej Gaładyk 2022-06-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-06-28 Andrzej Gaładyk 2022-06-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-18 Andrzej Gaładyk 2022-01-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2022-01-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-14 Andrzej Gaładyk 2022-01-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-02-04 Andrzej Gaładyk 2021-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-08-07 Andrzej Gaładyk 2020-08-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-08-07 Andrzej Gaładyk 2020-08-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-08-07 Andrzej Gaładyk 2020-08-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-10 Andrzej Gaładyk 2020-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-10 Andrzej Gaładyk 2020-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-10 Andrzej Gaładyk 2020-03-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-21 Andrzej Gaładyk 2020-01-21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-11 Andrzej Gaładyk 2019-12-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-11 Andrzej Gaładyk 2019-12-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-06 Andrzej Gaładyk 2019-12-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-02 Andrzej Gaładyk 2019-12-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-11-28 Andrzej Gaładyk 2019-11-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-27 Andrzej Gaładyk 2019-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-27 Andrzej Gaładyk 2019-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-27 Andrzej Gaładyk 2019-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-27 Andrzej Gaładyk 2019-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-26 Andrzej Gaładyk 2019-09-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 Andrzej Gaładyk 2019-08-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 Andrzej Gaładyk 2019-08-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-09-27 Andrzej Gaładyk 2018-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-12 Andrzej Gaładyk 2016-07-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-04 Andrzej Gaładyk 2016-07-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-07 Andrzej Gaładyk 2015-07-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-06-08 Andrzej Gaładyk 2015-06-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-06 Andrzej Gaładyk 2015-02-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-03 Andrzej Gaładyk 2015-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-02 Andrzej Gaładyk 2015-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-02 Andrzej Gaładyk 2015-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-02 Andrzej Gaładyk 2015-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-09-19 Andrzej Gaładyk 2014-09-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-26 Andrzej Gaładyk 2013-11-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-09-12 Andrzej Gaładyk 2013-09-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-27 Andrzej Gaładyk 2013-08-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-27 Andrzej Gaładyk 2013-08-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2012-04-26 Krzysztof Andrzejewski 2012-04-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-16 Andrzej Gaładyk 2011-09-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-05 Andrzej Gaładyk 2011-09-05
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-31 Andrzej Gaładyk 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-31 Andrzej Gaładyk 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-31 Andrzej Gaładyk 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-25 Andrzej Gaładyk 2010-05-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-25 Andrzej Gaładyk 2010-05-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-25 Andrzej Gaładyk 2010-05-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-28 Andrzej Gaładyk 2010-04-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-28 Andrzej Gaładyk 2010-04-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-28 Andrzej Gaładyk 2010-04-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-28 Andrzej Gaładyk 2010-04-28
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27 Krzysztof Andrzejewski 2010-04-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy