Podstawy prawne działania NIK

Mężczyzna trzyma okładkę z napisem Konstytucja Rzeczypospolitej PolskiejNajwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Regulacje zawarte w przepisach prawa określają m.in. pozycję ustrojową Izby, jej zadania, tryb i zakres działania oraz wewnętrzną organizację.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. sytuuje NIK jako czołowy, wyodrębniony funkcjonalnie, fachowy organ kontroli państwowej. Ustawa zasadnicza daje Izbie konstytucyjną gwarancję niezależności od władzy wykonawczej, reguluje zakres uprawnień kontrolnych NIK, wymienia obowiązki Izby wobec Sejmu oraz określa pozycję jej Prezesa.

Ustawa o NIK z 23 grudnia 1994 r. określa organizację i tryb działania Izby. Reguluje proces postępowania kontrolnego, ustala obowiązki pracowników oraz przysługujące im prawa. Wskazuje organy, które mogą zlecić Izbie przeprowadzenie kontroli lub wystąpić z tego rodzaju wnioskiem.

Ustawa o NIK zobowiązuje Prezesa Izby do wydania zarządzenia szczegółowo regulującego zasady przygotowania kontroli, zadania kontrolerów oraz zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli. Zarządzenie weszło w życie 25 lutego 2020 roku.

Organizację wewnętrzną Najwyższej Izby Kontroli regulują dwa dokumenty: Statut nadany w drodze zarządzenia przez Marszałka Sejmu oraz Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 29 sierpnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. Drugi dokument, oprócz szczegółowej organizacji wewnętrznej Izby, określa właściwości poszczególnych departamentów, delegatur NIK i biur.

Zarządzeniem Prezesa NIK z dnia 17 lutego 2022 r. uregulowane zostały z kolei kwestie związane z zasadami i trybem naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerów w NIK. Z dokumentu dowiemy się m.in., jak wygląda rekrutacja do Izby oraz w jaki sposób sprawdzana jest wiedza i kwalifikacje kandydatów do pracy.

Szczegóły przeprowadzania konkursu na stanowiska dyrektorów lub wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK zawarte są natomiast w kolejnym Zarządzeniu Prezesa NIK wydanym 4 marca 2013 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-08-03 Andrzej Gaładyk 2022-08-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-11 Andrzej Gaładyk 2022-03-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-12-27 Andrzej Gaładyk 2021-12-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-12-05 Andrzej Gaładyk 2020-12-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-05 Andrzej Gaładyk 2020-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-03 Andrzej Gaładyk 2020-07-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-05-04 Andrzej Gaładyk 2020-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-20 Andrzej Gaładyk 2020-03-20
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2020-03-11 Krzysztof Andrzejewski 2020-03-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-08-22 Andrzej Gaładyk 2017-04-18
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2017-04-14 Daniel Michalecki 2017-04-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-08-22 Andrzej Gaładyk 2014-08-22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-10 Andrzej Gaładyk 2014-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-10 Andrzej Gaładyk 2014-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-10 Andrzej Gaładyk 2014-07-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-02-12 Andrzej Gaładyk 2014-02-12
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28 Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2013-08-06 Magdalena Czerniak-Kowalska 2013-08-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-11-28 Andrzej Gaładyk 2012-11-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-11-15 Andrzej Gaładyk 2012-11-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-01 Andrzej Gaładyk 2012-06-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-01 Andrzej Gaładyk 2012-06-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-01 Andrzej Gaładyk 2012-06-01
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2012-05-30 1970-01-01
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2012-05-30 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-10-12 Andrzej Gaładyk 2011-10-12
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-09-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-02 Andrzej Gaładyk 2011-09-02
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-29
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-08-29
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-06-01 1970-01-01
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-05-30 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-03-07 Andrzej Gaładyk 2011-03-07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-01-27 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-01-24 1970-01-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-12-03 Andrzej Gaładyk 2010-12-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-12-03 Andrzej Gaładyk 2010-12-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-12-03 Andrzej Gaładyk 2010-12-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-10-29 Andrzej Gaładyk 2010-10-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-04 Andrzej Gaładyk 2010-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-27 Andrzej Gaładyk 2010-04-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-16 Andrzej Gaładyk 2010-04-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-16 Andrzej Gaładyk 2010-03-16
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-15
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-24 Andrzej Gaładyk 2010-02-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-19 Andrzej Gaładyk 2010-02-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy