Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od 100 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Wyniki kontroli NIK pokazują w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia.

Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. W ten sposób Izba nawiązuje do światowych standardów w dziedzinie kontroli państwowej.

Każdy obywatel może zapoznać się z efektami pracy NIK. Informacje o wynikach kontroli, wystąpienia pokontrolne - wszystkie te dokumenty dostępne są online w Biuletynie Informacji Publicznej:
Wyszukiwarka wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK

Oprócz wyników pracy NIK w BIP znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania Izby m.in. jej historia, podstawy prawne, struktura i organizacja.

Najwyższa Izba Kontroli udostępnia także informacje publiczne na wniosek zainteresowanego.

Wypełnij wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zamówienia publiczne

Skargi, wnioski, petycje

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy