O Najwyższej Izbie Kontroli

O NIK

Transkrypcja materiału wideo

Najwyższa Izba Kontroli powstała jako jedna z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce. To nie przypadek. Dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli, stojącego na straży publicznych pieniędzy. W demokratycznym świecie funkcjonowanie takich instytucji uważa się za normę.

Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. W ten sposób Izba nawiązuje do światowych standardów w dziedzinie kontroli państwowej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej NIK szybko włączyła się w pracę współtworzenia tych standardów. Wysiłki te zostały wkrótce docenione. W 2008 r. Prezes NIK został  przewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). To wielkie wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie kierunku, w którym Izba konsekwentnie podąża od lat - w służbie Rzeczypospolitej i wszystkim jej obywatelom. Podczas prezydencji NIK opracowano pierwszy plan strategiczny EUROSAI na lata 2011-2017. W ostatnich latach (2018-2019) Prezes NIK został przewodniczącym Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO. Izba jest w tym roku organizatorem zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO w Warszawie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-06-30 Andrzej Gaładyk 2020-06-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-06-21 Andrzej Gaładyk 2020-06-21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-20 Andrzej Gaładyk 2020-03-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-30 Andrzej Gaładyk 2019-07-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-02-06 Andrzej Gaładyk 2019-02-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-21 Andrzej Gaładyk 2015-07-21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-17 Andrzej Gaładyk 2015-07-17
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2015-01-19 Krzysztof Andrzejewski 2015-01-19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28 Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-04-30 Andrzej Gaładyk 2012-04-30
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-05-25 Krzysztof Andrzejewski 2011-05-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-12 Andrzej Gaładyk 2010-07-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-12 Andrzej Gaładyk 2010-07-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] 2010-06-23 2010-06-23
[Modyfikacja] 2010-06-23 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-19 Andrzej Gaładyk 2010-05-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-16 Andrzej Gaładyk 2010-04-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-12 Andrzej Gaładyk 2010-04-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-15 Andrzej Gaładyk 2010-03-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-02 Andrzej Gaładyk 2010-03-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-24 Andrzej Gaładyk 2010-02-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-24 Andrzej Gaładyk 2010-02-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-09 Andrzej Gaładyk 2010-02-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-09 Andrzej Gaładyk 2010-02-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl