O Najwyższej Izbie Kontroli

Transkrypcja materiału wideo

Najwyższa Izba Kontroli powstała jako jedna z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce. To nie przypadek. Dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli, stojącego na straży publicznych pieniędzy. W demokratycznym świecie funkcjonowanie takich instytucji uważa się za normę.

Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. W ten sposób Izba nawiązuje do światowych standardów w dziedzinie kontroli państwowej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej NIK szybko włączyła się w pracę współtworzenia tych standardów. Wysiłki te zostały wkrótce docenione. W 2008 r. Prezes NIK został  przewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). To wielkie wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie kierunku, w którym Izba konsekwentnie podąża od lat - w służbie Rzeczypospolitej i wszystkim jej obywatelom. Podczas prezydencji NIK opracowano pierwszy plan strategiczny EUROSAI na lata 2011-2017. W ostatnich latach (2018-2019) Prezes NIK został przewodniczącym Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO. Izba jest w tym roku organizatorem zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO w Warszawie.

Podstawy działalności

  Działalność

  Kierownictwo Izby

  Organizacja

  Informacje o artykule

  Data utworzenia:
  2010-01-24
  Data publikacji:
  2010-01-24
  Wprowadził/a:
  Andrzej Gaładyk
  Data ostatniej zmiany:
  2023-04-17
  Ostatnio zmieniał/a:
  Andrzej Gaładyk
  Metryczka artykułu
  Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-04-17 Andrzej Gaładyk 2023-04-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-07-13 Andrzej Gaładyk 2022-07-13
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-09 Andrzej Gaładyk 2021-11-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-06-30 Andrzej Gaładyk 2020-06-30
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-06-21 Andrzej Gaładyk 2020-06-21
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-30 Andrzej Gaładyk 2020-03-30
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-20 Andrzej Gaładyk 2020-03-20
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-30 Andrzej Gaładyk 2019-07-30
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-02-06 Andrzej Gaładyk 2019-02-06
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-21 Andrzej Gaładyk 2015-07-21
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-07-17 Andrzej Gaładyk 2015-07-17
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2015-01-19 Krzysztof Andrzejewski 2015-01-19
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28 Krzysztof Andrzejewski 2013-08-28
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-04-30 Andrzej Gaładyk 2012-04-30
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-05-25 Krzysztof Andrzejewski 2011-05-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-12 Andrzej Gaładyk 2010-07-12
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-12 Andrzej Gaładyk 2010-07-12
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
  [Modyfikacja] 2010-06-23 2010-06-23
  [Modyfikacja] 2010-06-23 2010-06-23
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-23 Andrzej Gaładyk 2010-06-23
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
  [Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-27 Andrzej Gaładyk 2010-05-27
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-19 Andrzej Gaładyk 2010-05-19
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-16 Andrzej Gaładyk 2010-04-16
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-12 Andrzej Gaładyk 2010-04-12
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-01 Andrzej Gaładyk 2010-04-01
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-26 Andrzej Gaładyk 2010-03-26
  [Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-03-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-03-19
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-15 Andrzej Gaładyk 2010-03-15
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-02 Andrzej Gaładyk 2010-03-02
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-24 Andrzej Gaładyk 2010-02-24
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-24 Andrzej Gaładyk 2010-02-24
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-17 Andrzej Gaładyk 2010-02-17
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-10 Andrzej Gaładyk 2010-02-10
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-09 Andrzej Gaładyk 2010-02-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-09 Andrzej Gaładyk 2010-02-09
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-27 Andrzej Gaładyk 2010-01-27
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
  [Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
  [Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

  Przeczytaj treść ponownie

  Dane kontaktowe

  Adres do korespondencji:
  Najwyższa Izba Kontroli
  ul. Filtrowa 57
  02-056 Warszawa
  NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

  Adres e-mail:
  nik@nik.gov.pl

  Numer telefonu:
  tel. 22 444 50 00

  Udzielanie informacji publicznych
  tel.: 22 444 54 84
  e-mail: bip@nik.gov.pl

  Formularze kontaktowe:
  Formularz zgłaszania skarg i wniosków
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
  Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

  Kontakt dla dziennikarzy:
  Informacje dla dziennikarzy