Budżet NIK

Budżet NIK - 2021

Budżet Najwyższej Izby Kontroli został określony w ustawie budżetowej na rok 2021 i wynosi 308 072 tys. zł.

Zobacz też:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu przedkładany jest Sejmowi, a następnie rozpatrywany przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisję Finansów Publicznych. Po ewentualnych poprawkach, wniesionych przez te komisje, projekt budżetu Izby, zgodnie z ustawą o NIK, jest włączany przez ministra właściwego ds. budżetu do całościowego projektu budżetu państwa. Na posiedzeniu plenarnym Sejm dokonuje głosowania nad projektem ustawy budżetowej na dany rok. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy budżetowej stanowi jednocześnie zatwierdzenie planu finansowego NIK.

Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego ds. budżetu. Sejm otrzymuje sprawozdanie z wykonania budżetu NIK. Jest ono, zgodnie z regulaminem Sejmu, opiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie przez Komisję Finansów Publicznych; po uzyskaniu opinii Komisji przekazywane jest Prezydium Sejmu. Następnie staje się przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2020 r. (link do opisu poniżej)

Rys. Struktura wydatków budżetowych NIK w 2020 r. (opis grafiki)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-01-24
Data publikacji:
2010-01-24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-09-17 Andrzej Gaładyk 2021-09-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-06-24 Andrzej Gaładyk 2021-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-06-24 Andrzej Gaładyk 2021-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-06-24 Andrzej Gaładyk 2021-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-27 Andrzej Gaładyk 2020-10-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-07 Andrzej Gaładyk 2020-09-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-07 Andrzej Gaładyk 2020-09-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-20 Andrzej Gaładyk 2020-07-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-04-02 Andrzej Gaładyk 2020-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-23 Andrzej Gaładyk 2020-03-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-12 Andrzej Gaładyk 2020-03-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-03 Andrzej Gaładyk 2020-01-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-03 Andrzej Gaładyk 2020-01-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-30 Andrzej Gaładyk 2019-07-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-10-03 Andrzej Gaładyk 2018-10-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-10-03 Andrzej Gaładyk 2018-10-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-02-09 Andrzej Gaładyk 2018-02-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-02-07 Andrzej Gaładyk 2018-02-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-02-24 Andrzej Gaładyk 2016-02-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-06-24 Andrzej Gaładyk 2015-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-06-24 Andrzej Gaładyk 2015-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-06-24 Andrzej Gaładyk 2015-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-02-20 Andrzej Gaładyk 2015-02-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-11-19 Andrzej Gaładyk 2014-11-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-14 Andrzej Gaładyk 2014-07-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-07-14 Andrzej Gaładyk 2014-07-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-06-24 Andrzej Gaładyk 2013-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-06-24 Andrzej Gaładyk 2013-06-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-20 Andrzej Gaładyk 2012-06-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-06-20 Andrzej Gaładyk 2012-06-20
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2012-05-11 Magdalena Czerniak-Kowalska 2012-05-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-07-06 Andrzej Gaładyk 2011-07-06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-07-06 Andrzej Gaładyk 2011-07-06
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-03-08 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-16 Andrzej Gaładyk 2010-06-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-16 Andrzej Gaładyk 2010-06-16
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-15 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-06-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-05-31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-26 Andrzej Gaładyk 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-04-02 Andrzej Gaładyk 2010-04-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-15 Andrzej Gaładyk 2010-03-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-03-08 Andrzej Gaładyk 2010-03-08
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-03-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-25 Andrzej Gaładyk 2010-02-25
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-02-25 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-02-25
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-02-25 Magdalena Czerniak-Kowalska 2010-02-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-04 Andrzej Gaładyk 2010-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-02-02 Andrzej Gaładyk 2010-02-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-29 Andrzej Gaładyk 2010-01-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-28 Andrzej Gaładyk 2010-01-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-25 Andrzej Gaładyk 2010-01-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-01-24 Andrzej Gaładyk 2010-01-24

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl