Jacek Kozłowski

Jacek KozłowskiJacek Kozłowski mgr geografii. Ukończył studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, studia Master of Business Administration oraz Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 90. zajmował się działalnością ekspercką. Był m.in. ekspertem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy.

Przez kilka lat wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas.

Posiada doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej. W latach 1990-1993 Dyrektor Generalny w Urzędzie Rady Ministrów oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wicemarszałek województwa mazowieckiego i wojewoda mazowiecki.

Prowadził niezależną działalność ekspercką i doradczą w zakresie zarządzania, przygotowania inwestycji, współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, zarządzania kryzysowego oraz tworzenia lokalnych i regionalnych strategii i programów rozwojowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2023-12-22
Data publikacji:
2023-12-22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-12-22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy