Piotr Miklis

Piotr MilkisPiotr Miklis - mgr historii. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, studia menedżerskie i podyplomowe w kierunku zarządzania w ochronie zdrowia oraz w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.

Związany z Najwyższą Izbą Kontroli od początku kariery zawodowej.

Przeszedł kolejno wszystkie szczeble – od specjalisty kontroli państwowej, poprzez doradcę ekonomicznego i wicedyrektora delegatury do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, którą to funkcję pełni nieprzerwanie od 2013 roku. W latach 2013-2016 - członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Doświadczenie zawodowe w pracy kontrolerskiej: opracowywanie programów kontroli i nadzór nad ich realizacją, opiniowanie programów i informacji o ich wynikach, nadzór nad czynnościami kontrolerów, udział w procesach odwoławczych, uczestniczenie i prowadzenie kontroli międzynarodowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2023-12-22
Data publikacji:
2023-12-22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy