Prezesi Najwyższej Izby Kontroli

II Rzeczpospolita

 • Józef Higersberger, prezes NIKP w latach 1919-1921
 • Jan Żarnowski, prezes NIK w latach 1921-1926
 • Stanisław Wróblewski, prezes NIK w latach 1926-1930
 • Jakub Krzemieński, prezes NIK w latach 1930-1939

Polski rząd na uchodźstwie

 • Tadeusz Tomaszewski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1939-1949
 • Stanisław Okoniewski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1949-1966
 • Tadeusz Porębski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1967-1970
 • Ludwik Ząbkowski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1971-1973
 • Stanisław Kuniczak, prezes NIK na uchodźstwie w 1974 roku
 • Władysław Zaleski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1974-1978
 • Jan Berek, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1978-1980
 • Franciszek Szystowski, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1980-1989
 • Stanisław Borczyk, prezes NIK na uchodźstwie w latach 1989-1991

Polska Rzeczpospolita Ludowa

 • Jan Grubecki, dyrektor Biura Kontroli w latach 1944-1949
 • Henryk Kołodziejski, prezes NIK w latach 1947-1949
 • Franciszek Jóźwiak, prezes NIK w latach 1949-1952,
  minister Kontroli Państwowej w latach 1952-1955
 • Roman Zambrowski, minister Kontroli Państwowej w latach 1955-1956
 • Konstanty Dąbrowski, prezes NIK w latach 1957-1969
 • Zenon Nowak, prezes NIK w latach 1969-1971
 • Mieczysław Moczar, prezes NIK w latach 1971-1983
 • Tadeusz Hupałowski, prezes NIK w latach 1983-1991

III Rzeczpospolita

 • Walerian Pańko, prezes NIK w 1991 roku
 • Lech Kaczyński, prezes NIK w latach 1992-1995
 • Janusz Wojciechowski, prezes NIK w latach 1995-2001
 • Mirosław Sekuła, prezes NIK w latach 2001-2007
 • Jacek Jezierski, prezes NIK w latach 2007-2013
 • Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK od 2013-2019
 • Marian Banaś, prezes NIK od 2019 roku

Zobacz aktualne kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli

Zobacz też

Historia NIK Historia siedziby NIK 100 lat NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-05-18
Data publikacji:
2010-05-18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-07-05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-05 Andrzej Gaładyk 2020-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-05 Andrzej Gaładyk 2020-07-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-09 Andrzej Gaładyk 2020-03-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-07 Andrzej Gaładyk 2020-02-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-11-26 Andrzej Gaładyk 2019-11-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-11-26 Andrzej Gaładyk 2019-11-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-11-26 Andrzej Gaładyk 2019-11-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 Andrzej Gaładyk 2019-08-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-30 Andrzej Gaładyk 2019-07-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-28 Andrzej Gaładyk 2013-08-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-27 Andrzej Gaładyk 2013-08-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-03-04 Krzysztof Andrzejewski 2013-03-04
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-09 Andrzej Gaładyk 2010-07-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy