Prezesi Najwyższej Izby Kontroli

 

© Prawa zastrzeżone

Zobacz listę prezesów Najwyższej Izby Kontroli (wersja tekstowa)

Zobacz aktualne kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli

 

Zobacz też

Historia NIK - oś czasu  Historia siedziby NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-05-18
Data publikacji:
2010-05-18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2013-08-28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-28 Andrzej Gaładyk 2013-08-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-27 Andrzej Gaładyk 2013-08-27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-03-04 Krzysztof Andrzejewski 2013-03-04
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03 Krzysztof Andrzejewski 2010-08-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-09 Andrzej Gaładyk 2010-07-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-08 Andrzej Gaładyk 2010-07-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-07-02 Andrzej Gaładyk 2010-07-02
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-01
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18 Krzysztof Andrzejewski 2010-06-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-21
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-05-18 Andrzej Gaładyk 2010-05-18

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl