Zakończone postępowania

Dostawa macierzy


Data zakończenia: 2022-09-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 1 czerwca 2022 r.

Termin składania ofert: do 8 czerwca 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2022 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 83 000 zł.

Identyfikator postępowania: da6b8686-fdb2-4a9b-8d95-e8352c5e99ff

UWAGA

Termin składania ofert został przeniesiony na 13 czerwca 2022 r., (godz. 9.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 13 czerwca 2022 r., (godz. 11:00).


UWAGA! NOWY IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA:

bbd0af8a-7a80-4e7b-9d57-03ce22aa903b

UWAGA!

Podczas składania ofert, jako numeru ogłoszenia o zmówieniu należy użyć numeru TED: 

2022/S 102-282592/01

UWAGA

Termin składania ofert został przeniesiony na 24 czerwca 2022 r., (godz. 9.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 24 czerwca 2022 r., (godz. 11:00).

Podczas składania oferty, w polu "Wybierz rodzaj identyfikatora postępowania" należy wybrać trzecią opcję: numer postępowania (BGO-BGZ.261.008.2022).

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 4 lipca 2022 r., (godz. 9.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 4 lipca 2022 r., (godz. 11:00).

UWAGA!

Podczas składania ofert, jako numeru ogłoszenia o zmówieniu należy użyć numeru TED:

2022/S 102-282592/01

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 3 439 600 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-05-27
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-18 Piotr Chęciński 2022-08-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-07 Dariusz Porucznik 2022-07-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-04 Dariusz Porucznik 2022-07-04
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-06-24 Artur Lisowski 2022-06-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-20 Piotr Chęciński 2022-06-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-15 Piotr Chęciński 2022-06-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-15 Piotr Chęciński 2022-06-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-15 Piotr Chęciński 2022-06-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-15 Piotr Chęciński 2022-06-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-13 Piotr Chęciński 2022-06-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-10 Piotr Chęciński 2022-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-10 Piotr Chęciński 2022-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-10 Piotr Chęciński 2022-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-10 Piotr Chęciński 2022-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-10 Piotr Chęciński 2022-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-08 Piotr Chęciński 2022-06-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-08 Piotr Chęciński 2022-06-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-06 Piotr Chęciński 2022-06-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-06 Piotr Chęciński 2022-06-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-03 Piotr Chęciński 2022-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-03 Piotr Chęciński 2022-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-03 Piotr Chęciński 2022-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-03 Piotr Chęciński 2022-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-27 Piotr Chęciński 2022-05-27
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-05-27 Piotr Chęciński 2022-05-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie