Zakończone postępowania

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją wnętrz.


Data zakończenia: 2018-12-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 10 października 2018 r.

UWAGA. Ponowna zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: do dnia 25 października 2018 r., do godz. 12.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-10-03
Data publikacji:
2018-10-03
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-07 Piotr Chęciński 2018-11-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-25 Piotr Chęciński 2018-10-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-23 Piotr Chęciński 2018-10-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-19 Piotr Chęciński 2018-10-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-19 Piotr Chęciński 2018-10-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-18 Piotr Chęciński 2018-10-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-18 Piotr Chęciński 2018-10-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-18 Piotr Chęciński 2018-10-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-18 Piotr Chęciński 2018-10-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-17 Piotr Chęciński 2018-10-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-17 Piotr Chęciński 2018-10-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-16 Piotr Chęciński 2018-10-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-15 Piotr Chęciński 2018-10-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-15 Piotr Chęciński 2018-10-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-15 Piotr Chęciński 2018-10-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-15 Piotr Chęciński 2018-10-15
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-12 Piotr Chęciński 2018-10-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-12 Piotr Chęciński 2018-10-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-11 Piotr Chęciński 2018-10-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-11 Piotr Chęciński 2018-10-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-09 Piotr Chęciński 2018-10-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-03 Piotr Chęciński 2018-10-03
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-10-03 Piotr Chęciński 2018-10-03

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie