Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/23/060/LRZ
Data publikacji: 2024-02-01 08:30
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie

  38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3

 • Starostwo Powiatowe w Dębicy

  39-200 Dębica, ul. Parkowa 28

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17

 • Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

  39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

  35-010 Rzeszów, ul. Ł. Cieplińskiego 4

Data publikacji: 2024-02-01 08:30:03

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy