Funkcjonowanie szkolnych systemów oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w województwie świętokrzyskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: P/23/059/LKI
Data publikacji: 2023-11-16 11:17
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

 • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

  26-020 Chmielnik, ul. A. Dygasińskiego 11

 • Szkoa Podstawowa Nr 11 im. mjr J. Piwnika "Ponurego"

  27-200 Starachowice, ul. Leśna 2

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy

  26-026 Bilcza, ul. Szkolna 2

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie im. Jana Pawła II

  28-400 Pińczów, u. 7 Żródeł 7

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie

  28-300 Jędrzejów, ul. W. Reymonta 1

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 23

 • Zespół Szkół Nr 3 w Kielcach

  25-035 Kielce, Al. Legionów 4

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

  28-100 Busko-Zdrój, ul. J. Kusocińskiego 3B

Data publikacji: 2023-11-16 11:18:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy