Działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania pozwoleń na budowę, wykrywania samowoli budowlanych oraz legalizacji lub rozbiórki obiektów budowlanych na nieruchomościach przyległych do śródlądowych wód płynących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: I/23/001/LOL
Data publikacji: 2023-11-17 08:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

  ul. Królewiecka 60B, 11-700 MRĄGOWO

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OLSZTYNIE

  ul. Adama Mickiewicza 2, 10-549 OLSZTYN

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU

  ul. Piaskowa 2, 12-200 PISZ

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZYTNIE

  ul. Lipperta 10, 12-100 SZCZYTNO

 • STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE

  ul. Królewiecka 60A, 11-700 MRĄGOWO

 • STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

  Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 OLSZTYN

 • STAROSTWO POWIATOWE W PISZU

  ul. Warszawska 1, 12-200 PISZ

 • STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE

  ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 SZCZYTNO

Data publikacji: 2023-11-17 08:35:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy