Zakończone postępowania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Centrali NIK i Delegatur NIK w latach 2023-2024.


Data zakończenia: 2022-11-16

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 17 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 21 października 2022 r., godz. 9.00

Planowany termin otwarcia ofert: 21 października 2022 r., godz. 12.00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: 6b95232c-1c14-47a6-8da0-bacf74389bf7

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w podziale na części wynosi:

1. część I zamówienia: 125 649 zł brutto;

2. część II zamówienia: 69 908 zł brutto;

3. część III zamówienia: 11 961 zł brutto;

4. część IV zamówienia: 16 485 zł brutto;

5. część V zamówienia: 37 610 zł brutto;

6. część VI zamówienia: 18 631 zł brutto;

7. część VII zamówienia: 20 469 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-10-12
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-07 Dariusz Porucznik 2022-11-07
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-03 Dariusz Porucznik 2022-11-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-21 Dariusz Porucznik 2022-10-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-21 Dariusz Porucznik 2022-10-21
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-18 Dariusz Porucznik 2022-10-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-17 Dariusz Porucznik 2022-10-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-17 Dariusz Porucznik 2022-10-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-17 Dariusz Porucznik 2022-10-17
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-10-12 Dariusz Porucznik 2022-10-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie