Zakończone postępowania

Ubezpieczenie pojazdów służbowych Najwyższej Izby Kontroli


Data zakończenia: 2022-05-27

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 18 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2022 r., godz. 11:00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: 790a7979-7c65-4846-8180-00b7f39fd481

UWAGA

Termin składania ofert został przeniesiony na 27 kwietnia 2022 r., (godz. 9.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 27 kwietnia 2022 r., (godz. 11:00).

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 612 918 zł netto = brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-04-11
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-05-16
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-16 Piotr Chęciński 2022-05-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-28 Piotr Chęciński 2022-04-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-27 Piotr Chęciński 2022-04-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-22 Piotr Chęciński 2022-04-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-22 Piotr Chęciński 2022-04-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-20 Piotr Chęciński 2022-04-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-20 Piotr Chęciński 2022-04-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-20 Piotr Chęciński 2022-04-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-20 Piotr Chęciński 2022-04-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-11 Piotr Chęciński 2022-04-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-11 Piotr Chęciński 2022-04-11
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-04-11 Piotr Chęciński 2022-04-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie