Zakończone postępowania

Świadczenie usług telefonii komórkowej, przesyłu danych i telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia


Data zakończenia: 2018-10-31

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 7 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 12 września 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 28 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 18 października 2018 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 18 października 2018 r. godz. 9:30

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Aktualny termin składania ofert: do 25 października 2018 r., do godz. 09:00.

Aktualny termin otwarcia ofert: do 25 października 2018 r. godz. 09:30.

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 103 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-07
Data publikacji:
2018-09-07
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-31 Katarzyna Thomassen 2018-10-31
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-25 Katarzyna Thomassen 2018-10-25
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-19 Katarzyna Thomassen 2018-10-19
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-17 Katarzyna Thomassen 2018-10-17
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-12 Katarzyna Thomassen 2018-10-12
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-10-05 Katarzyna Thomassen 2018-10-05
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-09-12 Katarzyna Thomassen 2018-09-12
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-09-07 Katarzyna Thomassen 2018-09-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie