Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ zobowiązań spółek na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: P/22/050/LBY
Data publikacji: 2022-12-08 08:30
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Kulturalno-Kompleksowe JORDANKI sp.z o.o.

  Toruń Aleja Solidarności 13

 • Grudziądzkie Inwestycje Medyczne sp.z o.o.

  Grudziądz ul. Rydygiera 15/17

 • Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp.z o.o.

  Toruń ul.Przedzamcze 8

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o.

  Toruń ul.Włocławska 167

 • Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp.z o.o.

  Toruń Plac Teatralny 2

 • Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek sp. z o.o.

  Bydgoszcz ul. Gdańska 173/175

 • Międzygminna Komp. Unieszkodliwiania Odpadów PRO-NATURA sp. z o.o.

  Bydgoszcz ul. E.Peterona 22

 • Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp.z o.o.

  Włocławek ul.Ptasia 2A

 • MPK

  Włocławek ul. Rysia 3

 • MZK w Toruniu sp.z o.o.

  Toruń ul. Sienkiewicza 24/26

 • MZK sp. z o.o.

  Bydgoszcz ul. Inowrocławska 11

 • MZK sp. z o.o.

  Grudziądz ul. Dworcowa 47

 • Toruńska Infrastruktura Sportowa sp.z o.o.

  Toruń ul. gen.J.Bema

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Toruń Plac Teatralny 2

 • Urząd Miasta

  Bydgoszcz ul. Jezuicka 1

 • Urząd Miasta

  Toruń Wały gen.Sikorskiego 8

 • Urząd Miasta

  Włocławek Zielony Rynek 11/13

 • Urząd Miejski

  Grudziądz ul. Ratuszowa 1

Data publikacji: 2022-12-08 08:30:09

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy