Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LLU
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE

  20-914 LUBLIN, UL. SPOKOJNA 4

 • MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

  UL. LWOWSKA 57, 22-400 ZAMOŚĆ

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY

  KOZUBSZCZYZNA 127B, 21-030 MOTYCZ

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM

  UL. BOH. PORYTOWEGO WZGÓRZA 29, 23-300 JANÓW LUBELSKI

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy