Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Wykorzystanie środków publicznych na naukę

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: P/11/070/KNO
Data publikacji: 2012-11-14 10:39
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
  03-728 Warszawa, ul. Targowa 45
 • Instytut Kolejnictwa w Warszawie
  04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
  02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
  00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  05-400 Otwock, ul. A. Sołtana 7
 • Narodowe Centrum Nauki
  30-081 Kraków, ul. Królewska 57
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188B
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia P. Pol. 7
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
  04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

Data utworzenia: 2012-11-14 10:32:08
Data publikacji: 2012-11-14 10:39:48
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2012-11-14 12:02:08
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Historia zmian

Metryczka kontroli

Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-11-14 12:02:08 Andrzej Gaładyk 2012-11-14 12:02:44
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052