Wykorzystanie środków publicznych na naukę

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: P/11/070/KNO
Data publikacji: 2012-11-14 10:39
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

  40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1

 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

  03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

 • Instytut Kolejnictwa w Warszawie

  04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50

 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

  02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5

 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

  00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  05-400 Otwock, ul. A. Sołtana 7

 • Narodowe Centrum Nauki

  30-081 Kraków, ul. Królewska 57

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188B

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia P. Pol. 7

 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie

  04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

  02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

Data publikacji: 2012-11-14 10:39:48

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2012-11-14 12:02:08

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-11-14 12:02:08 Andrzej Gaładyk 2012-11-14 12:02:44
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl