Finansowanie zadań ustawowych przez dolnośląskie jednostki nadzoru budowlanego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: I/22/001/LWR
Data publikacji: 2023-08-01 11:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY

    ul. Wojska Polskiego 10/1, 59-220 LEGNICA

  • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA WROCŁAWIA

    ul. Hubska 8-16, 50-502 WROCŁAW

  • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU

    ul. Jana Ewangel. Purkyniego 1, 50-155 WROCŁAW

Data publikacji: 2023-08-01 11:00:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy