Prawidłowość finansowania działalności Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek" w Bielsku Podlaskim oraz udzielania pomocy finansowej jej członkom.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

Nr ewidencyjny: I/22/001/LBI
Data publikacji: 2023-09-06 12:45
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

    ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

    ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Data publikacji: 2023-08-18 11:40:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-08-23 15:10:24

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-08-23 15:10:24 Andrzej Gaładyk 2023-09-06 12:45:03
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy