Realizacja konkursu "Po pierwsze rodzina!" przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz wybrane organizacje pozarządowe

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: I/21/001/KPS
Data publikacji: 2022-09-14 10:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

  60-602 Poznań, ul. Klin 9/2

 • Fundacja Klub Ronina

  00-021 Warszawa, ul. Chmielna 11/8

 • Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia w Warszawie

  00-538 Warszawa, ul. Wilcza 9

 • Fundacja Mamy i Taty w Warszawie

  04-844 Warszawa, ul. Patriotów 110/316

 • Fundacja Róża Wiatrów

  10-693 Olsztyn, ul. Generała Maczka 26/34

 • Fundacja Rzecznik Praw Rodziców w Warszawie

  02-747 Warszawa, ul. Hugona Steinhousa 2 lokal 52

 • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody J. Rotzera

  00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Stowarzyszenie Akademia Familijna

  04-937 Warszawa, ul. Polany 18

 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Sternik" w Warszawie

  04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28

 • Związek Dużych Rodziny Trzy Plus

  00-382 Warszawa, ul. Solec 81b/73a

Data publikacji: 2022-09-14 10:35:38

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy