Zakończone postępowania

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu w obiektach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2023-2024


Data zakończenia: 2022-12-27

Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 22 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 26 sierpnia 2022 r., godz. 8:00

Planowany termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2022 r., godz. 9:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 130d951c-2fca-406d-b410-223991d9c391

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

1. część I zamówienia: 222 286 zł brutto;

2. część II zamówienia: 222 286 zł brutto;

3. część III zamówienia: 222 286 zł brutto;

4. część IV zamówienia: 222 286 zł brutto;

5. część V zamówienia: 222 286 zł brutto;

6. część VI zamówienia: 222 286 zł brutto;

7. część VII zamówienia: 222 286 zł brutto;

8. część VIII zamówienia: 222 286 zł brutto;

9. część IX zamówienia: 222 286 zł brutto;

10. część X zamówienia: 222 286 zł brutto;

11. część XI zamówienia: 222 286 zł brutto;

12. część XII zamówienia: 269 370 zł brutto;

13. część XIII zamówienia: 8 856 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-10
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-22 Anna Sztylko 2022-11-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-22 Anna Sztylko 2022-11-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-11-22 Anna Sztylko 2022-11-22
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-24 Anna Sztylko 2022-10-24
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-21 Anna Sztylko 2022-10-21
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-14 Anna Sztylko 2022-10-14
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-30 Anna Masiul 2022-08-30
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-26 Anna Masiul 2022-08-26
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-08-22 Artur Lisowski 2022-08-22
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-18 Anna Masiul 2022-08-18
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-16 Anna Sztylko 2022-08-16
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-10 Anna Sztylko 2022-08-10
[Dodano] Anna Sztylko 2022-08-10 Anna Sztylko 2022-08-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie