Zakończone postępowania

Modernizacja systemu konferencyjnego na sali im. Kaczyńskiego


Data zakończenia: 2022-10-18

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 22 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 5 września 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 5 września 2022 r., godz. 11:00.

Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 20.000 zł.

Identyfikator postępowania: 1823ce9a-fd74-49fd-886f-ca293ba373bd

UWAGA!

Termin składania ofert: został przeniesiony na 12 września 2022 r., na godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: został przeniesiony na 12 września 2022 r., na godz. 11:00.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 981 476 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-08
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-29 Piotr Chęciński 2022-09-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-29 Piotr Chęciński 2022-09-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-13 Piotr Chęciński 2022-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-12 Piotr Chęciński 2022-09-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-07 Piotr Chęciński 2022-09-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-05 Piotr Chęciński 2022-09-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-05 Piotr Chęciński 2022-09-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-02 Piotr Chęciński 2022-09-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-02 Piotr Chęciński 2022-09-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-22 Piotr Chęciński 2022-08-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-08 Piotr Chęciński 2022-08-08
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-08-08 Piotr Chęciński 2022-08-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie