Zakończone postępowania

Modernizacja oraz świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu wideokonferencyjnego


Data zakończenia: 2022-09-21

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 27 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2022 r., godz. 11:00.

Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 27.000 zł.

Identyfikator postępowania: 58b46933-f195-4788-a805-fec254ad803e

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1.124.159 zł brutto.




Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-13
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-31 Piotr Chęciński 2022-08-31
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-11 Piotr Chęciński 2022-08-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-10 Piotr Chęciński 2022-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-01 Piotr Chęciński 2022-08-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-28 Piotr Chęciński 2022-07-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-22 Piotr Chęciński 2022-07-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-13 Piotr Chęciński 2022-07-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-13 Piotr Chęciński 2022-07-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-13 Piotr Chęciński 2022-07-13
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-07-13 Piotr Chęciński 2022-07-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie