Zakończone postępowania

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla Sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą


Data zakończenia: 2022-08-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 15 lutego 2022 r.

Termin składania ofert: do 1 marca 2022 r. godz. 10.00

Termin składania ofert: do 8 marca 2022 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 1 marca 2022 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 8 marca 2022 r. godz. 12.00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 112 000 zł.

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 4e66b11b-f15c-4ebd-9f16-2c6077645ad8

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (zakres podstawowy) wynosi 3 437 900 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-01-25
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-05-11 Anna Sztylko 2022-05-11
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-03-10 Artur Lisowski 2022-03-10
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-03-08 Artur Lisowski 2022-03-08
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-03-02 Artur Lisowski 2022-03-02
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-03-01 Artur Lisowski 2022-03-01
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-02-28 Artur Lisowski 2022-02-28
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2022-02-21 Artur Lisowski 2022-02-21
[Dodano] Artur Lisowski 2022-01-25 Artur Lisowski 2022-01-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie