Zakończone postępowania

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego, usług wsparcia i rozwoju systemu zarządzania dokumentami i sprawami (ZDiS).


Data zakończenia: 2021-07-21

Data ogłoszenia: 2021-05-27

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 10 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 25 czerwca 2021 r. godz. 09.00.

Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2021 r. godz. 12:00.

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 55 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 8f050266-28d4-49af-94ed-b40ea41e60b6

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 134 050 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-27
Data publikacji:
2021-05-27
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-07-05 Dariusz Porucznik 2021-07-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-28 Dariusz Porucznik 2021-06-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-25 Dariusz Porucznik 2021-06-25
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-18 Dariusz Porucznik 2021-06-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-18 Dariusz Porucznik 2021-06-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-16 Dariusz Porucznik 2021-06-16
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-08 Dariusz Porucznik 2021-06-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-06-08 Dariusz Porucznik 2021-06-08
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-28 Dariusz Porucznik 2021-05-28
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-05-27 Dariusz Porucznik 2021-05-27
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-05-27 Dariusz Porucznik 2021-05-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie