Zakończone postępowania

Ubezpieczenie samochodów służbowych


Data zakończenia: 2020-06-30

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 18 maja 2020 r.

Termin składania ofert: do 26 maja 2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 26 maja 2020 r., godz. 14:00

Wadium: Wpłata wadium nie jest wymagana.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: a8588e54-29cf-420a-8c7e-f3b9fa21c1ed

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-05-08
Data publikacji:
2020-05-08
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-22 Piotr Chęciński 2020-06-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-26 Piotr Chęciński 2020-05-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-21 Piotr Chęciński 2020-05-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-08 Piotr Chęciński 2020-05-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-08 Piotr Chęciński 2020-05-08
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-05-08 Piotr Chęciński 2020-05-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie