Zakończone postępowania

Świadczenie usługi serwisowej klimatyzacji precyzyjnej wraz z przynależnymi instalacjami towarzyszącymi na potrzeby Serwerowni NIK


Data zakończenia: 2019-09-12

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 31 lipca 2019 r.

Termin składania ofert: do 7 sierpnia 2019 r., do godz. 11.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-07-23
Data publikacji:
2019-07-23
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-02 Piotr Chęciński 2019-09-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-07 Piotr Chęciński 2019-08-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-23 Piotr Chęciński 2019-07-23
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-07-23 Piotr Chęciński 2019-07-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie