Zakończone postępowania

Modernizacja oraz świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla Systemu wideokonferencyjnego


Data zakończenia: 2019-09-12

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do  25 lipca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31 LIPCA 2019 r do godz. 10.00.

TERMIN OTWARCIA OFERT - 31 LIPCA 2019 r. godz. 10.30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-18
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-08-22 Maria Bartosiewicz 2019-08-22
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-07-31 Maria Bartosiewicz 2019-07-31
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-07-25 Paweł Zalewski 2019-07-25
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-07-18 Maria Bartosiewicz 2019-07-18

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie