Zakończone postępowania

Dostawa wraz z montażem mebli


Data zakończenia: 2019-08-29

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 29 maja 2019 r.

Termin składania ofert: do 06 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 06 czerwca 2019 r. godz. 12:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  Dostawa wraz z montażem mebli biurowych  - 12 000,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  Dostawa wraz z montażem mebli do powierzchni mieszkalnych  -  2 000,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-05-20
Data publikacji:
2019-05-20
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2019-07-22
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-07-22 Paweł Zalewski 2019-07-22
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-06-06 Paweł Zalewski 2019-06-06
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-05-27 Paweł Zalewski 2019-05-27
[Dodano] Paweł Zalewski 2019-05-20 Paweł Zalewski 2019-05-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie