Zakończone postępowania

Dostawy materiałów biurowych i komputerowych


Data zakończenia: 2019-05-20

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 6 marca 2019 r.

Termin składania ofert: do 12 marca 2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 12 marca 2019 r. godz. 12:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

CZĘŚĆ  I  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  BIUROWE  -  3 500,00 zł,

CZĘŚĆ  II  ZAMÓWIENIA:  MATERIAŁY  KOMPUTEROWE  -  500,00 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-02-28
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2019-04-15
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-04-15 Paweł Zalewski 2019-04-15
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-03-12 Paweł Zalewski 2019-03-12
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-03-06 Paweł Zalewski 2019-03-06
[Dodano] Paweł Zalewski 2019-02-28 Paweł Zalewski 2019-02-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie