Zakończone postępowania

Świadczenie usług telefonii komórkowej, przesyłu danych i telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia


Data zakończenia: 2019-02-08

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 16.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 20.11.2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 27 listopada 2018 r.

Termin składania ofert: do 5 grudnia 2018 r. godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 11:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

8704170b-9191-42c4-aba1-ebdb07de0d99

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-11-19
Data publikacji:
2018-11-19
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-01-09 Katarzyna Thomassen 2019-01-09
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-12-05 Katarzyna Thomassen 2018-12-05
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-11-29 Katarzyna Thomassen 2018-11-29
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2018-11-20 Katarzyna Thomassen 2018-11-20
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2018-11-19 Katarzyna Thomassen 2018-11-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie