Zakończone postępowania

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą


Data zakończenia: 2018-12-03

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu: 15 października 2018 r., godz. 11.00.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-13
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-11-28
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-28 Piotr Chęciński 2018-11-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-28 Piotr Chęciński 2018-11-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-26 Piotr Chęciński 2018-11-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-10-19 Piotr Chęciński 2018-10-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-09-13 Piotr Chęciński 2018-09-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie