Zakończone postępowania

Modernizacja systemu zdalnego dostępu


Data zakończenia: 2018-10-26

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 3 września 2018 r.

Termin składania ofert: do 5 września 2018 r. do godz. 10.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Aktualny termin składania ofert: do 10 września 2018 r. do godz. 10.00

UWAGA: KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Aktualny termin składania ofert: do 17 września 2018 r. do godz. 10.00

UWAGA: KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Aktualny termin składania ofert: do 21 września 2018 r. do godz. 10.00

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
11 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-10-17
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-10-17 Maria Bartosiewicz 2018-10-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-09-21 Piotr Chęciński 2018-09-21
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-09-13 Maria Bartosiewicz 2018-09-13
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-09-07 Maria Bartosiewicz 2018-09-07
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-09-07 Maria Bartosiewicz 2018-09-07
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-31 Maria Bartosiewicz 2018-08-31
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-31 Maria Bartosiewicz 2018-08-31
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-08-27 Maria Bartosiewicz 2018-08-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie