Zakończone postępowania

Modernizacja Sali im. Waleriana Pańki


Data zakończenia: 2018-08-24

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 22.08.2018 r. do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  14.08.2018 r.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł.

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi z pierwszego (unieważnionego) postępowania, które należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-06
Data publikacji:
2018-08-06
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2018-08-23 Anna Masiul 2018-08-23
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2018-08-22 Paweł Zalewski 2018-08-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-08-08 Piotr Chęciński 2018-08-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-08-08 Piotr Chęciński 2018-08-08
[Dodano] Paweł Zalewski 2018-08-06 Paweł Zalewski 2018-08-06

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie