Zakończone postępowania

Przebudowa skrzydła B budynku głównego Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich


Data zakończenia: 2018-06-29

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 10 maja 2018 r. godz. 10.00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-04-17
Data publikacji:
2018-04-17
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-05 Maria Bartosiewicz 2018-06-05
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-05-10 Maria Bartosiewicz 2018-05-10
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-05-07 Maria Bartosiewicz 2018-05-07
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-04-26 Maria Bartosiewicz 2018-04-26
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-04-17 Maria Bartosiewicz 2018-04-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie