Koordynatorzy dostępności w NIK

Na postawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Najwyższa Izba Kontroli wyznaczyła dwóch koordynatorów dostępności.

Koordynatorem dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej jest:

Andrzej Gaładyk - główny specjalista w Biurze Organizacyjnym NIK. Telefon: 22 444 50 73, adres e-mail: andrzej.galadyk@nik.gov.pl.

Koordynatorem dostępności architektonicznej jest:

Dariusz Żak - główny specjalista w Biurze Gospodarczym NIK. Telefon: 22 444 55 77, adres e-mail: dariusz.zak@nik.gov.pl.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-10-28
Data publikacji:
2020-10-28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-11-04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie