Logo Najwyższej Izby Kontroli

Koordynatorzy dostępności w NIK

2020-10-28 10:44:13

Na postawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Najwyższa Izba Kontroli wyznaczyła dwóch koordynatorów dostępności.

Koordynatorem dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej jest:

Andrzej Gaładyk - główny specjalista w Biurze Organizacyjnym NIK. Telefon: 22 444 50 73, adres e-mail: andrzej.galadyk@nik.gov.pl.

Koordynatorem dostępności architektonicznej jest:

Dariusz Żak - główny specjalista w Biurze Gospodarczym NIK. Telefon: 22 444 55 77, adres e-mail: dariusz.zak@nik.gov.pl.

Wygenerowano: 2021-04-11 12:16:20