Członkowie Kolegium NIK

Kierownictwo NIK

 • Marian Banaś, Prezes NIK
 • Małgorzata Motylow, wiceprezes NIK
 • Tadeusz Dziuba, wiceprezes NIK

Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych

 • dr hab. Włodzimierz Broński
  profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. Izabela Zawiślińska
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przedstawiciele kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radcy Prezesa NIK

 • Małgorzata Humel-Maciewiczak
  radca Prezesa NIK
 • dr Tomasz Sobecki
  radca Prezesa NIK, p.o. dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy
 • Maria Smereczyńska
  radca Prezesa NIK
 • dr Grzegorz Walendzik
  dyrektor Delegatury NIK w Kielcach

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2010-05-17
Data publikacji:
2010-05-17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-05-11 Andrzej Gaładyk 2022-05-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-18 Andrzej Gaładyk 2022-01-18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-24 Andrzej Gaładyk 2022-01-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-14 Andrzej Gaładyk 2022-01-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-24 Andrzej Gaładyk 2021-05-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-02-04 Andrzej Gaładyk 2021-02-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-26 Andrzej Gaładyk 2020-10-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-26 Andrzej Gaładyk 2020-10-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-23 Andrzej Gaładyk 2020-10-23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-14 Andrzej Gaładyk 2020-09-14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-08 Andrzej Gaładyk 2020-09-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-08 Andrzej Gaładyk 2020-09-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-08 Andrzej Gaładyk 2020-09-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-08 Andrzej Gaładyk 2020-09-08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-08-12 Andrzej Gaładyk 2020-08-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-08-07 Andrzej Gaładyk 2020-08-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-21 Andrzej Gaładyk 2020-07-21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-21 Andrzej Gaładyk 2020-07-21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-20 Andrzej Gaładyk 2020-07-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-05-13 Andrzej Gaładyk 2020-05-13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-05-04 Andrzej Gaładyk 2020-05-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-23 Andrzej Gaładyk 2020-01-23
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2019-11-28 Krzysztof Andrzejewski 2019-11-28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-26 Andrzej Gaładyk 2019-09-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 Andrzej Gaładyk 2019-08-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 Andrzej Gaładyk 2019-08-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-05-16 Andrzej Gaładyk 2019-05-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-09-25 Andrzej Gaładyk 2018-09-25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-05-29 Andrzej Gaładyk 2018-05-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 Andrzej Gaładyk 2018-03-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2017-08-11 Andrzej Gaładyk 2017-08-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2017-05-15 Andrzej Gaładyk 2017-05-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2017-04-05 Andrzej Gaładyk 2017-04-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2017-04-05 Andrzej Gaładyk 2017-04-05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-12-15 Andrzej Gaładyk 2016-12-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-11-09 Andrzej Gaładyk 2016-11-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2016-07-01 Andrzej Gaładyk 2016-07-01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2015-06-08 Andrzej Gaładyk 2015-06-08
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 2015-03-24 Daniel Michalecki 2015-03-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-09-19 Andrzej Gaładyk 2014-09-19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-04-30 Andrzej Gaładyk 2014-04-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-04-30 Andrzej Gaładyk 2014-04-30
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2014-04-07 Magdalena Czerniak-Kowalska 2014-04-07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-02-24 Andrzej Gaładyk 2014-02-24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-27 Andrzej Gaładyk 2013-11-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-27 Andrzej Gaładyk 2013-11-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-27 Andrzej Gaładyk 2013-11-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-26 Andrzej Gaładyk 2013-11-26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-13 Andrzej Gaładyk 2013-11-13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-11-04 Andrzej Gaładyk 2013-11-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-09-12 Andrzej Gaładyk 2013-09-12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-27 Andrzej Gaładyk 2013-08-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-08-20 Andrzej Gaładyk 2013-08-20
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2013-07-22 Krzysztof Andrzejewski 2013-07-22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-05-15 Andrzej Gaładyk 2013-05-15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-04-11 Andrzej Gaładyk 2013-04-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-05-17 Andrzej Gaładyk 2012-05-17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-01-02 Andrzej Gaładyk 2012-01-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2012-01-02 Andrzej Gaładyk 2012-01-02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-27 Andrzej Gaładyk 2011-09-27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-16 Andrzej Gaładyk 2011-09-16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2011-09-09 Andrzej Gaładyk 2011-09-09
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-08-23 Krzysztof Andrzejewski 2011-08-23
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-06-02
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-03-04 Magdalena Czerniak-Kowalska 2011-03-04
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2011-02-18 Krzysztof Andrzejewski 2011-02-18
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-10-28 Krzysztof Andrzejewski 2010-10-28
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-08-17 Krzysztof Andrzejewski 2010-08-17
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-07-29 Krzysztof Andrzejewski 2010-07-29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-30 Andrzej Gaładyk 2010-06-30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-11 Andrzej Gaładyk 2010-06-11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-06-07 Andrzej Gaładyk 2010-06-07
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20 Krzysztof Andrzejewski 2010-05-20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2010-05-17 Andrzej Gaładyk 2010-05-17
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2010-05-17 Andrzej Gaładyk 2010-05-17

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy