Logo Najwyższej Izby Kontroli

Członkowie Kolegium NIK

2010-05-17 12:45:44

 

 • Marian Banaś, Prezes NIK
 • Małgorzata Motylow, wiceprezes NIK
 • Andrzej Styczeń, dyrektor generalny NIK

 

Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych

 • dr Maciej Baranowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ks. dr hab. Włodzimierz Broński
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Stec
  Uniwersytet Opolski
 • dr Mariusz Piotrowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
  Uniwersytet Wrocławski

 

Przedstawiciele kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radcy Prezesa NIK

 • dr Józef Płoskonka
  radca Prezesa NIK - sekretarz Kolegium NIK
 • dr Tomasz Sobecki
  radca Prezesa NIK
 • Marek Zająkała
  dyrektor Departamentu Obrony Narodowej

 

Wygenerowano: 2019-10-20 12:55:36