Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: P/22/019/KNO
Data publikacji: 2023-02-23 11:31
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki

    Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji

    Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Data publikacji: 2023-01-12 12:00:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-01-25 09:00:09

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-01-25 09:00:09 Andrzej Gaładyk 2023-02-23 11:31:06
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy