Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LGD
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMIN. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GD. Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE

  ul. Długa 20 A, 83-031 ŁĘGOWO

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

  Plac Niepodległości 7, 89-600 CHOJNICE

 • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

  ul. Jana III Sobieskiego 279 A, 84-200 WEJHEROWO

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy