Finansowanie wydatków związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w latach 2015-2021

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: I/22/002/LRZ
Data publikacji: 2023-08-10 10:53
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w Warszawie

  00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie

  00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24 lok. 15

 • Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie

  00-336 Warszawa, ul. M. Kopernika 34

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

  00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Warszawie

  00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68 lok. 207

Data publikacji: 2023-08-10 10:53:31

Wprowadził/a: Marta Połczyńska

Data ostatniej zmiany: 2023-08-23 15:40:33

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-08-23 15:40:33 Andrzej Gaładyk 2023-08-23 16:20:32
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy