Zakończone postępowania

Zakup usługi wsparcia technicznego oraz dostawa licencji NSX lub równoważnych


Data zakończenia: 2022-12-16

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 24 listopada 2022 r.

Termin składania ofert: do 28 listopada 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 28 listopada 2022 r., godz. 11:00.

Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 7.500 zł.

Identyfikator postępowania: 7fea9dfe-35a7-42bf-8fe3-2bdc867a835b

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 346 192 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-17
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-12-09 Piotr Chęciński 2022-12-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-11-28 Piotr Chęciński 2022-11-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-11-28 Piotr Chęciński 2022-11-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-11-17 Piotr Chęciński 2022-11-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-11-17 Piotr Chęciński 2022-11-17
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-11-17 Piotr Chęciński 2022-11-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie