Zakończone postępowania

Remont dwóch łazienek w Delegaturze NIK w Szczecinie


Data zakończenia: 2022-09-16

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 29 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 02 września 2022 r., godz. 10:00

Planowany termin otwarcia ofert: 02 września 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 913db375-9ebc-4a3c-b370-4f0e75e9a31d

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 247 000 zł brutto

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-17
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-15 Anna Masiul 2022-09-15
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-05 Anna Masiul 2022-09-05
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-02 Anna Masiul 2022-09-02
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-17 Anna Masiul 2022-08-17
[Dodano] Anna Masiul 2022-08-17 Anna Masiul 2022-08-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie