Zakończone postępowania

Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i serwisu elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB) w budynkach Centrali NIK w Warszawie oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiekcie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich


Data zakończenia: 2022-10-26

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 22 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 26 sierpnia 2022 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2022 r., godz. 13:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: c32ce8c0-f67a-4a16-99a8-14d510a4df16

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

1. część I zamówienia (przeglądy techniczne): 234 290 zł brutto;

2. część II zamówienia (przeglądy techniczne): 68 531 zł brutto;

3. część III zamówienia (przeglądy techniczne): 52 541 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-11
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-10-10 Anna Masiul 2022-10-10
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-12 Anna Masiul 2022-09-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-31 Anna Masiul 2022-08-31
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-26 Anna Masiul 2022-08-26
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-11 Anna Masiul 2022-08-11
[Dodano] Anna Masiul 2022-08-11 Anna Masiul 2022-08-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie