Zakończone postępowania

Modernizacja systemu wideo na sali konferencyjnej


Data zakończenia: 2022-10-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 23 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 6 września 2022 r., godz. 8:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 6 września 2022 r., godz. 9:00.

Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 20.000 zł.

Identyfikator postępowania: 68adf7fd-d35f-4e32-a114-e044dded0670 

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 850 091 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-03
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-03 Anna Sztylko 2022-10-03
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-09-07 Anna Sztylko 2022-09-07
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-09-06 Anna Sztylko 2022-09-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-22 Piotr Chęciński 2022-08-22
[Dodano] Anna Sztylko 2022-08-03 Anna Sztylko 2022-08-03

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie