Zakończone postępowania

Dostawy materiałów biurowych i komputerowych


Data zakończenia: 2022-09-21

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 26 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 9 sierpnia 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2022 r., godz. 11:00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości:

-       dla części I:  28 500 zł,

-       dla części II:  3 600 zł.

Identyfikator postępowania: 22392584-da00-4fdf-9995-93f1d297ee12

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

- na część I: 1.171.711 zł brutto,

- na część II: 151.201 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-12
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-09-06 Piotr Chęciński 2022-09-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-10 Piotr Chęciński 2022-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-09 Piotr Chęciński 2022-08-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-02 Piotr Chęciński 2022-08-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-21 Piotr Chęciński 2022-07-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-12 Piotr Chęciński 2022-07-12
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-07-12 Piotr Chęciński 2022-07-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie